Krásný a zdravý trávník bez námahy

košík 0 0 Kč

Jazyk

Měna

Země doručení

košík 0 0 Kč

Jazyk

Měna

Země doručení

Přihlásit se
Rady k instalaci a prvnímu spuštění robota

Rady k instalaci a prvnímu spuštění robota

Aby pro vás instalace byla co nejsnadnější a nejpříjemnější, udělejte si dobrou kávu, vezměte si k instalaci na pomoc instalační videonávod a držte se pokynů v manuálu. Zde najdete souhrn cenných tipů:

Následující body obsahují obecné rady. Podrobný přesný postup pro zapojení naleznete v návodu sekačky a v instruktážním videu na YouTube.

Nejprve se ujistěte, zda trávník splňuje podmínky pro použití Systematického režimu sečení S-path. Kontrolní seznam je následující:

 1. Rozloha trávníku by neměla být větší než 800 m²
 2. Všechny svahy trávníku by měly mít menší sklon než 14 % (8°).
 3. Na trávníku by neměly být více než 3 zakázané zóny / ostrůvky, tedy místa kam robot nesmí nebo nemůže vjíždět.

Pokud některou z podmínek nelze dodržet, lze pro Váš trávník použít pouze Náhodný režim sečení.
Pokud použijete výhradně Náhodný režim sečení, budou některé požadavky na rozvržení volnější.

Nyní přejděme k instalaci:

Nejdříve vyberte vhodné umístění pro nabíjecí stanici. Výběr vhodného místa a správné umístění nabíjecí stanice je klíčové. Zde najdete několik bodů, které vám pomohou při rozhodování.

 • Pokud je to možné, umístěte nabíjecí stanici na místo chráněné před povětrnostními vlivy, do vhodné vzdálenosti od elektrické zásuvky (do 10m) a pokud možno na místo s dobrým signálem Wi-fi, abyste mohli robota ovládat pomocí mobilní aplikace Invergo.
 • Ujistěte se, že je půda v místě pro nabíjecí stanici zarovnaná a povrch je bez sklonu.
 • V této oblasti by neměly být žádné překážky.
 • Udržujte vzdálenost boční části nabíjecí stanice alespoň 15 cm od vyvýšeného ohraničení.
 • Ponechejte za dokovací stanicí 1 metr místa a před dokovací stanicí 1,5 metr místa pro rovně vedený drát (viz další bod - Instalujte obvodový drát).
 • Před upevněním stanice přiloženými šrouby se ujistěte, že směrovky na stanici ukazují správným směrem. Šipka se značkou trávníku musí směrovat k vnitřní straně trávníku, šipka se značkou domu naopak mimo trávník.

Instalujte obvodový drát:

Pokud budete chtít, aby robot sekal trávník v Systematickém režimu, je nutné vést alespoň 1 metr drátu za dokovací stanicí před zahnutím rovně a 1,5 metru před dokovací stanicí taktéž.

Pokud budete chtít dokovací stanici umístit například ke zdi bez rovně vedeného drátu, bude možné pro sečení používat pouze náhodný režim sečení.

 • Obvodový drát veďte dle návodu po obvodu trávníku a všech oblastí, o které bude váš robotický pomocník pečovat. Držte se striktně návodu při dodržování odstupu drátu od stěn, vodních nádrží atd.:
 • Pokud je trávník v jedné rovině s ohraničením, veďte drát 20 cm od okraje.
 • Pokud je trávník vyšší nebo nižší než sousedící ohraničení, pokládejte obvodový drát 35 cm od okraje.
 • Pokud na trávník navazuje zapuštěný bazén nebo jiná vodní nádrž, veďte drát ve vzdálenosti 50 cm od okraje.
 • Drátem svíraný úhel musí být větší než 30°.

 

Vytvořte ostrůvky / zakázaná místa v oblastech, kam robot nemá vjíždět.

Ostrovy lze využít pro:

 1. Místa, která ovlivňují výkon robota, jako jsou svahy se sklonem větším než 25° (45 %).
 2. Bazény, posezení a další oblasti, kam robot nesmí vjíždět.
 • Mezi drátem v místě ohraničení ostrůvku a drátem ohraničujícím obvod trávníku by měla být vzdálenost minimálně 1 m.
 • Mezi ostrůvky by měla být vzdálenost minimálně 1 m.
 • Všechny objekty uvnitř ostrůvku musí být vzdáleny minimálně 35 cm od drátu, který ostrůvek ohraničuje.
 • Mezera mezi dráty k ostrůvku a od něj musí být menší než 1 cm. Tyto dva vodiče se nesmí křížit.

 

Upozornění: Podmínky pro použití Systematického režimu sečení S-Path, obsahují požadavek na maximální počet ostrůvků. Počet ostrůvků by neměl přesáhnout 3. Pokud tedy chcete, aby robot trávník sekal systematicky, neměla by zahrada mít více než 3 zakázané zóny.
Pokud se uvnitř travnaté plochy nacházejí kameny nebo stromy, které jsou odolné proti kolizi, není nutné prostor ohraničovat. Robot může tyto překážky detekovat pomocí nárazového nebo ultrazvukového protikolizního senzoru a vydat se novým směrem.

Pokud máte další travnatou plochu, která není s hlavní plochou propojená průchodem širším než 1 m, který by umožnil průjezd robota, můžete tuto oblast nastavit jako sekundární oblast. Požadavek na instalaci sekundární oblasti je stejný jako u ostrůvků.

Celá délka obvodového drátu, včetně ostrovů a sekundární oblasti, musí tvořit jednu smyčku.

Po rozvržení obvodu můžeme začít s instalací. Používejte rukavice, aby nedošlo k poranění.

Doporučujeme pro první zapojení drát nevkládat rovnou pod povrch, nýbrž položit na trávník a připevnit kolíky, které jsou součástí balení sekačky. Pozorujte práci robota následně po dobu několika dní a upravte drát tak, aby robot sekal dle vašich představ. Teprve potom vložte například pomocí flexy drát 3-10 cm pod povrch tak, aby nedošlo například při vertikulaci k poškození drátu.

Připojte nabíjecí stanici:

Připojte stanici do zásuvky. Ujistěte se, že kabel je dostatečně pevný a bezpečný, abyste předešli zranění nebo poškození.

Napájení robotické sekačky:

Vložte sekačku MR.GRASS do dokovací stanice a nechte ji dobít.

Programování a nastavení:

Podle návodu nainstalujte ve svém mobilním telefonu aplikaci Invergo. Pokud v aplikaci již ovládáte jiné zahradní pomocníky, stačí do aplikace přidat vašeho nového robota MR.GRASS. Postupujte dále dle pokynů v návodu a aplikaci. Pokud si přejete sekačku ovládat přímo na displeji sekačky, je to samozřejmě také možné. Detailní informace k ovládání robota pomocí displeje najdete v návodu.

Spuštění a sledování:

Spusťte sekačku podle návodu a pozorujte její pohyb. Je důležité, abyste sekačku v průběhu prvního sledování obvodu pozemku a při následné kalibraci nepřerušovali. Ujistěte se, že se pohybuje bezproblémově a dodržuje Vámi stanovené oblasti.

 

Pamatujte, že je klíčové dodržovat pokyny výrobce a dbát na bezpečnostní opatření. Pokud potřebujete poradit, vždy se na nás obraťte mailem nebo telefonicky, jsme tu pro Vás a uděláme vše pro to, abychom Vám obratem pomohli. Váš tým MR.GRASS.

 

Zde najdete tipy pro optimální využití robota:

 1. Nastavte preferované časy sečení na displeji robota nebo v aplikaci.
 2. Nastavte případné časy zavlažování, abyste zamezili práci robota v čase zavlažování.
 3. Nastavte prodlevu sečení po dešti, aby robot nesekal mokrý trávník.

Mohlo by Vás také zajímat