Krásný a zdravý trávník bez námahy

košík 0 0 Kč

Jazyk

Měna

Země doručení

košík 0 0 Kč

Jazyk

Měna

Země doručení

Přihlásit se

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen " podmínky") vydává společnost Mr.Grass s.r.o. jako velkoobchodní a maloobchodní dodavatel robotických sekaček (dále jen "prodávající"), zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 838 se sídlem Nebovidy 220, 664 48 Nebovidy u Brna.

 

Provozní doba prodávajícího:

  1. leden - 31. prosinec    =    Po - Pá 8:30 - 16:00 hod

 

Kupující je osoba, která v souladu s těmito podmínkami objedná či přímo nakoupí u prodávajcího zboží.

Kupující tímto potvrzuje, že je s obchodními podmínkami srozuměn a zároveň prohlašuje, že je beze zbytku příjímá.

Plnění prodávajícího v souladu s objednávkou nebo přímým nákupem kupujícího u prodávajícího dochází k uzavření kupní smlouvy na dodání zboží v plném rozsahu.

Dodání zboží je okamžik předání zboží kupujícímu při přímém nákupu nebo prvnímu přepravci při nákupu na objednávku. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout.

Kupující nabude vlastnické práva ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně DPH. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo upravit ceny při změně nákupních cen nebo při měně směnného kurzu Kč. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo upravit výrobky uvedené na tomto webu bez předchozího upozornění. Fotografie a rozměrové nákresy výrobků uvedené na webových stránkách jsou pouze ilustrativní a nemusí nutně plně odpovídat skutečnému provedení.

 

Dodací podmínky

Předmětem koupě je zboží dodávané naší společností. Výběr zboží provede kupující na základě písemné, webové objednávky nebo přímým nákupem. Objednávky zasílá kupující prodávajícímu písemnou formnou nebo elektronickou poštou na email info@mrgrass.cz , helena.horak@mrgrass.cz.

Dodací lhůta zboží: Zboží, které bude objednáno do 11 hodin a je skladem lze vyexpedovat tentýž, maximálně následující pracovní den. Ostatní zboží dle dispozic dodavetele. Za nedodržení dodací lhůty nelze upratňovat žádné náhrady ani penále.

Prodávající poskytuje registrovaným kupujícím velkoobchodní slevy s ohledem na dosažený kumulovaný obrat.

Dopravu zboží sběrnou službou po celé ČR zprostředkuje v případě zájmu prodávající. Cena přepravy je závislá na hmotnosti a objemu zboží. Balíky do 30kg účtujeme dle tarifu dopravce. Cena paletové zásilky, zásilky ADR, zásilky mimo ČR nebo zboží převyšující hmotnost 30kg účtujeme dle tarifu dopravce. Prodávající si vyhrazuje právo na určení způsobu balení a výběru dopravce, pokud není předem ujednáno jinak.

 

Záruční podmínky

Záruční lhůta na zboží je 6, 12 nebo 24měsíců a začíná plynout od data prodeje kupujícího. Pro registrované robotické sekačky MR.GRASS je záruka prodloužena na 36 měsíců. Registraci je nutné provést na webových stránkách www.mrgrass.cz. Záruku nelze uplatnit na závady, které byly způsobeny nesprávným užíváním výrobku, chybnou instalací či skladováním nebo vlastními opravami.

Odpovědností za vady se rozumí:
1. odpovědnost za množství a druh dodaného zboží (zjevné vady)
2. odpovědnost za kvalitu dodaného zboží (skryté vady)

Prodávající odpovídá za množství a kvalitu zboží tj. za to, že dodané zboží je co do množství a kvality totožné se zbožím, které kupující objednal.

Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující vždy písemnou reklamací.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez odkladu poté, co vadu zjistí. Kupující je povinen při převzetí zboží provést prohlídku zboží vedoucí k odhalení zjevných vad a v případě, že zjevné vady zjistí, je povinen tyto písemně vyznačit na přepravním listu sběrné služby, prostřednictvím které bylo zboží kupujícímu dodáno. NA POZDĚJŠÍ REKLAMACE ZJEVNÝCH VAD NEMŮŽE BÝT BRÁN ZŘETEL.

Kupující je povinnen doložit doklad o koupi zboží nebo řádně vyplněný záruční list a případně i doklad o dalším prodeji.

Předpokladem kladného vyřízení reklamace je uznání reklamace prodávajícím. Pokud není dále uvedeno jinak, okamžik poskytnutí nového plnění je rovněž okamžikem uznání reklamace. Prodávající neuzná reklamaci, která nebyla provedena včas.

Prodávající rovněž neuzná reklamaci u mechanicky poškozeného zboží, nesprávně užívaného či skladovaného zboží, u zboží značně opotřebovaného nebo u zboží, které bylo používáno k jiným účelům, než bylo výrobcem nebo prodávajícím určeno. Prodávající rovněž neuzná reklamaci u zboží, které bylo instalováno neodborně nebo v rozporu s návodem, upravováno či vystaveno působení nestandardních vlivů.